Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia i Polityki Społecznej

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia i Polityki Społecznej (DPGSV e.V.) zajmuje się zrównoważonym rozwojem polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Nasze działania obejmują obszary zdrowia, spraw społecznych i polityki. Jako wiodący partner w tworzeniu kooperacji, wspieramy członków Stowarzyszenia poprzez doradztwo, kreowanie partnerstw pomiędzy podmiotami, organizację i wsparcie wymiany wiedzy i doświadczeń specjalistów oraz przeprowadzamy sympozja i konferencje.

Przeobrażenia demograficzne w Polsce i w Niemczech zmierzają w analogicznym kierunku. Niedostatek lekarzy, przeciążony personel opiekuńczy, braki w zakresie młodej kadry, rosnące koszty opieki nad osobami starszymi - lista potrzeb po obu stronach Odry nie należy do krótkich. Zdrowie to zagadnienie, które łączy nas niezależnie od granic.

W celu budowania mostów w tej branży oraz rozwoju nowych strategii, jak prewencja zdrowotna w miejscu pracy, w dniu 12.06.2015 zostało powołane Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia i Polityki Społecznej (DPGSV e.V.). Jesteśmy w tym procesie skutecznymi pośrednikami, służymy konsultacją oraz wspieramy podczas całego procesu tworzenia kooperacji. Świadczymy szeroki zakres usług wszystkim zainteresowanym, a kompleksowym wsparciem obejmujemy podmioty będące członkami Stowarzyszenia:

Oferujemy tworzenie kooperacji: członkowie i partnerzy Stowarzyszenia to przedstawiciele polskich oraz niemieckich zespołów medycznych, instytucje ubezpieczeniowe, stowarzyszenia aktywne w obszarze polityki społecznej, kliniki, kancelarie prawnicze, jak i polscy oraz niemieccy przedsiębiorcy z branży zdrowia lub opieki. NetzwerkeOferujemy tworzenie kooperacji: członkowie i partnerzy Stowarzyszenia to przedstawiciele polskich oraz niemieckich zespołów medycznych, instytucje ubezpieczeniowe, stowarzyszenia aktywne w obszarze polityki społecznej, kliniki, kancelarie prawnicze, jak i polscy oraz niemieccy przedsiębiorcy z branży zdrowia lub opieki.

Nasze działania opieramy na osiągnięciach, jakich dostarcza świat nauki i proces permanentnego kształcenia: wiedza to potęga. Dlatego stale współpracujemy ze szkołami wyższymi po obu stronach granicy, jesteśmy ich partnerami w ramach poszczególnych projektów, pozyskujemy granty, jak i sami pełnimy funkcję wykładowców.

Korzystamy z możliwości, jakie stwarza polityka , ściśle z nią współdziałając. Doradzamy politykom i przedstawicielom administracji na szczeblu samorządowym i centralnym oraz aktywnie reprezentujemy interesy członków Stowarzyszenia.

pl_PL