Zarząd

Enrico Triebel, Prezes

Jako absolwent studiów w dziedzinie prawa, Enrico Triebel przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu w instytucjach ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, odpowiadając za kwestie prawne oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Adwokat w polskim i niemieckim systemie prawnym. Właściciel i dyrektor zarządzający funkcjonującej od czterech lat na rynku firmy „allma consulting GmbH & Co KG”. Jest również wykładowcą na Uniwersytecie Cottbus-Senftenberg w dziedzinach prawa związanego z opieką i polityki zdrowotnej. W Stowarzyszeniu pełni funkcję Prezesa.

triebel@dpgsv.de

Peter Heyse, Wiceprezes

Peter Heyse od ponad 20 lat jest aktywny zawodowo w sektorze zdrowia i spraw społecznych na terenie polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, posiada wiedzę na temat wyzwań i szans właściwych dla ponadgranicznych kooperacji w branży zdrowia. Wspiera Zarząd, pełniąc rolę Wiceprezesa.

heyse@dpgsv.de

Christian Lombardt, Skarbnik

Christian Lombardt jest założycielem i dyrektorem zarządzającym firmy tworzącej kooperacje między przedsiębiorstwami RegioHealth Network, która od ponad 20 lat działa w obszarze prewencji zdrowotnej w przedsiębiorstwach i społecznościach. Jest także uznanym ekspertem w zakresie budowania sprzyjających zdrowiu środowisk codziennego funkcjonowania (Gesunde Lebenswelten) i stabilnej opieki zdrowotnej. W Stowarzyszeniu pełni obecnie funkcję Skarbnika.

lombardt@dpgsv.de

pl_PL