Aktualności Projekty

„Przygotowanie do wdrożenia projektu Polsko-Niemieckiej Akademii Zdrowia i Spraw Społecznych (DPGSA e.V.) z siedzibą w Guben”

Oferta, zakres działalności i cele Akademii DPGSA e.V.:

integracja oraz transfer know-how w dziedzinach zdrowia i spraw społecznych na rzecz wspólnej perspektywy przyszłości w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, poprzez: 

  • prowadzony dwujęzycznie proces nabywania kwalifikacji: kształcenia, specjalizacji, szkoleń uzupełniających, ze szczególnym naciskiem na formy kształcenia uzupełniającego, takie jak kursy językowe lub rozwijające kompetencję interkulturową
  • doradztwo, seminaria, warsztaty i sympozja z zakresu promocji zdrowia na szczeblu regionów i samorządów w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym
  • stworzenie sieci powiązań między podmiotami z sektora zdrowia i spraw społecznych, jak i rozwój kooperacji
  • oferty kształcenia i współpracy dla lokalnych społeczności oraz podmiotów gospodarczych w obszarze zdrowia i spraw społecznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, jak i ponadregionalnie
  • stworzenie przestrzeni eksperymentalnej dla polsko-niemieckich badań pilotażowych
  • zarządzanie wiedzą w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym i dalszy rozwój istotnych zagadnień, w tym dodefiniowanie potrzeb oraz towarzyszenie wspierające względem instytucji i społeczności 
pl_PL