Oferta

Tworzymy kooperacje lub doradzamy przy ich powstawaniu, organizujemy wymianę personelu, przeprowadzamy sympozja i konferencje, jesteśmy aktywni w ramach kongresów i operujemy jako podmiot partnerski, wyspecjalizowany w kwestiach zdrowia i polityki społecznej, w kontekście polsko-niemieckim.

Nasze zaangażowanie skoncentrowane jest wokół następujących zagadnień: 

  • sprzyjające zdrowiu środowiska codziennego funkcjonowania (Gesunde Lebenswelten) oraz ponadgraniczna współpraca pomiędzy społecznościami i podmiotami gospodarczymi w zakresie prewencji zdrowotnej
  • doradztwo skierowane do szpitali oraz podmiotów z obszaru rehabilitacji, w zakresie zarządzania zmianą oraz oferty konsultacyjnejw dziedzinie opieki

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia i Polityki Społecznej (DPGSV e.V.) doradza również zrzeszonym przedsiębiorcom oraz społecznościom w zakresie złożonych zagadnień rozwoju ponadgranicznych, sprzyjających zdrowiu i stabilnych środowisk codziennego funkcjonowania, w tym miedzy innymi: 

  • rozwoju regionalnych i ponadgranicznych koncepcji promocji zdrowia w ramach programów, w tym programów grantowych, w celu tworzenia sprzyjających zdrowiu środowisk codziennego funkcjonowania (Gesunde Lebenswelten)
  •  wsparcia w procesie wypracowania stabilnych struktur zintegrowanego oraz integrującego systemu promocji zdrowia w poszczególnych spolecznosciach i powiatach
  • doradztwo w zakresie opieki dla wymagających jej pracowników przedsiębiorstw oraz dla pracodawców będących jednostkami samorządu lub instytucjami publicznymi
pl_PL